Dia’s ideas

Predstavivosť je dôležitejšia ako vedomosti. Vedomosti sú obmedzené. Predstavivosť obklopuje svet.

- Albert Einstein -

Take time to do what makes your soul happy.

- be happy -